Mô hình mật độ Vỏ Trái Đất đới đứt gãy Sông Hồng trên phần đất liền lãnh thổ Việt Nam

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên
Author affiliations

Authors

  • Cao Đình Triều
  • Lê Văn Dũng
  • Nguyễn Hữu Tuyên

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11294

Abstract

Density model of the Red River Fault Zone...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Triều, C. Đình, Dũng, L. V., & Tuyên, N. H. (2000). Mô hình mật độ Vỏ Trái Đất đới đứt gãy Sông Hồng trên phần đất liền lãnh thổ Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 347–354. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11294

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>