Vol. 32 No. 3 (2010)

Published: 13-09-2010

Articles

 • Đặc điểm đứt gãy hoạt động và tai biến nứt đất dọc đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Tây Giang đến Phước Sơn (tỉnh Quảng Ngãi)
  Phạm Văn Hùng
  193-199

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1019
 • Hoạt động Tân kiến tạo và ảnh hưởng của chúng đến nứt, sụt đất khu vực Thanh Ba - Phú Thọ
  Bùi Văn Thơm, Nguyễn Xuân Huyên
  200-210

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1020
 • Nghiên cứu biến động bờ biển vùng Châu thổ Sông Cửu Long
  Nguyễn Địch Dỹ, Doãn Đình Lâm, Phạm Quang Sơn, Vũ Văn Hà, Vũ Văn Vĩnh, Nguyễn Công Quân, Đặng Minh Tuấn
  211-218

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1021
 • Thực trạng hạn hán ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và giải pháp phòng chống
  Nguyễn Lập Dân, Vũ Thi Thu Lan
  219-225

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1022
 • Hạn hán ở Đồng bằng Sông Hồng và một số giải pháp phòng chống
  Nguyễn Thị Kim Dung, Đào Kim Lưu
  226-230

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1023
 • Nghiên cứu định lượng hóa ảnh hưởng của tuyến đường Hồ Chí Minh đến phát triển kinh tế xã hội các huyện có tuyến đường đi qua
  Trần Văn Ý, Nguyễn Viết Thịnh, Nguyễn Thế Chinh, Ngô Đăng Trí, Nguyễn Xuân Hậu, Trần Thùy Chi
  231-238

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1024
 • Cơ chế tương tác và xác định các thông số tương tác đất với cốt phục vụ tính toán ổn định công trình đất có cốt
  Vũ Đình Hùng, Khổng Trung Duân
  239-248

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1025
 • Dịch chuyển vỏ Trái Đất theo số liệu GPS liên tục tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á
  Lê Huy Minh, Kurt Feigl, Frédéric Masson, Dương Chí Công, Alain Bourdillon, Patrick Lassudrie Duchesne, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hà Thành, Trần Ngọc Nam, Hoàng Thái Lan
  249-260

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1026
 • Đánh giá ảnh hưởng của động đất tới các công trình xây dựng tại khu vực đô thị Thành phố Hồ Chí Minh
  Nguyễn Hồng Phương, Hoàng Đôn Dũng
  261-270

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1027
 • Kết quả ứng dụng phương pháp xử lý khe nứt nội lớp trầm tích để nghiên cứu trạng thái cổ ứng suất và quy luật địa động lực của vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam
  Ngô Thị Lư, T.P. Belousov, S.F. Kurtasov, Ngô Gia Thắng, Nguyễn Quang, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên, Vũ Thị Hoãn, Trần Việt Phương, Phùng Thị Thu Hằng
  271-279

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1028
 • Tăng cường độ phân giải trong phép chuyển trường xuống của các dữ liệu trường thế
  Đặng Văn Liệt, Lương Phước toàn, Bùi Thị Ánh Phương
  280-285

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1029
 • Tin Hội Nghị: Đại hội Hội Địa chất Thủy văn Quốc tế lần thứ XXXVIII tại Krakow, Ba Lan
  Nguyễn Văn Giảng
  286-288

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1030