Vol. 28 No. 3 (2006)

Published: 08-03-2006

Articles

 • Mối quan hệ giữa đặc trưng cấu trúc vỏ Trái Đất và hoạt động động đất Tay Bắc Việt Nam
  Cao Đình Triều, Nguyễn Hữu Tuyên, Thái Anh Tuấn
  155-164

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11656
 • Tiến hóa biến chất của Granulit phức hệ Kan Nack và quá trình tạo núi Indosini
  Vũ Văn Tích
  241-252

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11668
 • Phương pháp xây dựng bản đồ nguy cơ rủi ro môi trường lưu vực sông Bé
  Trần Tuấn Tú, Hà Quang Hải
  315-320

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11677
 • Đặc điểm địa chất - Địa mạo bồn trũng Kainozoi Tuyên Quang
  Phạm Đình Thọ, Nguyễn Địch Dỹ, Đặng Văn Bát, Đỗ Thị Tính
  321-328

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11678
 • Tướng trầm tích Holocen tương ứng với dao động mực nước biển vùng Vĩnh Long - Trà Vinh, Đồng bằng Sông Cửu Long
  Tạ Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Lập
  329-335

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11679
 • Nước dưới đất trong cồn cát ven biển phía nam Quảng Bình và định hướng khai thác sử dụng
  Nguyễn Xuân Tặng
  336-345

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11680
 • Áp dụng hệ thống thông tin địa lý trong phân cấp phòng hộ đầu nguồn
  Vũ Anh Tuân
  346-350

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11681
 • Nghiên cứu cảnh quan lưu vực sông Đồng Nai nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường
  Phạm Hoàng Hải
  351-358

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11682
 • Mô hình tuyến tính tổng quát của trường địa hóa thứ sinh vùng quặng chì kẽm Chợ Đồn
  Đặng Mai, Vũ Văn Tích, Nguyễn Thị Minh Thuyết
  359-362

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11684
 • Nghiên cứu xây dựng loạt bản đồ phục vụ cảnh báo lũ quét vùng Nam Trung Bộ
  Đỗ Xuân Sâm, Nguyễn Văn Cư, Hoàng Thái Bình, Đào Đình Châm, Bùi Thị Mai, Lê Đức Hạnh
  363-367

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11685
 • Đặc điểm địa hình Karst nhiệt đới Vịnh Hạ Long
  Lê Đức An, Lại Huy Anh
  368-375

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11686
 • Nghiên cứu và đánh giá khả năng phát điện bằng sức gió tại Phước Hòa (Bình Định)
  Lê Văn Lưu, Lê Việt Huy, Phạm Xuân Thành, Hoàng Hải Sơn
  376-381

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11687
 • Bảo tàng Địa chất Hà Nội
  La Thế Phúc
  382-388

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11688