Một vài phương pháp hiện đại phân tích tài liệu từ hàng không áp dụng cho vùng Tuần Giáo

Authors

  • Lê Huy Minh
  • Lưu Việt Hùng
  • Cao Đình Triều

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11333

Abstract

Some modern methods of...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Minh, L. H., Hùng, L. V., & Triều, C. Đình. (2001). Một vài phương pháp hiện đại phân tích tài liệu từ hàng không áp dụng cho vùng Tuần Giáo. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(3), 207–216. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11333

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>