Một vài phương pháp hiện đại phân tích tài liệu từ hàng không áp dụng cho vùng Tuần Giáo

Lê Huy Minh, Lưu Việt Hùng, Cao Đình Triều
Author affiliations

Authors

  • Lê Huy Minh
  • Lưu Việt Hùng
  • Cao Đình Triều

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11333

Abstract

Some modern methods of...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Minh, L. H., Hùng, L. V., & Triều, C. Đình. (2001). Một vài phương pháp hiện đại phân tích tài liệu từ hàng không áp dụng cho vùng Tuần Giáo. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(3), 207–216. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11333

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>