Vol. 9 No. 4 (1993)

Published: 30-06-2016

Computer Science

 • Logic mờ và quyết định mờ dựa trên cấu trúc thứ tự của giá trị ngôn ngữ
  Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn
  1--9

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/9/4/8252
 • Một vài khía cạnh thuật toán của các kỹ thuật lọc và làm rõ đường biên trong xử lí ảnh
  Hoàng Văn Kiếm, Trần Vĩnh Phước
  10--19

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/9/4/8253
 • Một số vấn đề cơ bản của hệ điều hành thời gian thực
  Phan Minh Tân
  20--27

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/9/4/8254
 • Extracting invariants based on coordinate transformations
  Ngo Quoc Tao
  28--32

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/9/4/8255