Vol. 5 No. 2 (1989)

Published: 01-02-2018

Computer Science

 • Một số nét giới thiệu tổng quan về mạng máy tính
  Nguyen Thuc Hai
  1--13

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/5/2/11168
 • FAMEBASE VER. 2.0 – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho người sử dụng đầu cuối
  L.T. Vuong, N.T. Binh, V.A. Dung, V.N. Hà, T.D. Hung, H.V. Thuong, N.D. Quang
  22--26

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/5/2/11170
 • Truyền dẫn tín hiệu tương tự dồn kênh
  Phi Manh Loi
  27--29

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/5/2/11171
 • Vai trò của thiết kế tổng thể trong ứng dụng tin học vào quản lí xí nghiệp
  Nguyen Tuan Hoa, Vu Duy Man
  30--32

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/5/2/11172

Cybernetics