Vol. 15 No. 3 (1999)

Published: 30-06-2016

Computer Science

 • Một số tính chất của quá trình thừa kế kiểu trong mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
  Đoàn Văn Ban
  1-7

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/3/7767
 • Một vài thuật toán cài đặt các phép toán của đại số quan hệ trong mô hình dữ liệu dạng khối
  Nguyễn Xuân Huy, Trịnh Đình Thắng
  8-17

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/3/7768
 • Neural network and, fuzzy logic: an application to fingerprint recognition
  Hoàng Văn Kiếm, Lê Hoài Bắc, Lê Hoàng Thái
  24-30

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/3/7770
 • Ngữ nghĩa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ có giá trị null phụ thuộc ngữ cảnh
  Bùi Thị Thúy Hiền
  31-39

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/3/7771
 • Cây chỉ thị nhị phân biểu diễn không gian trạng thái chẩn đoán vi rút tin học
  Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Nhật Quang
  40-45

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/3/7772
 • Một số cải tiến trong quá trình xây dựng phủ tối tiểu
  Nguyễn Xuân Hào
  46-49

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/3/7773
 • Hệ trợ giúp quyết định phục vụ công tác bồi dưỡng và đào tạo công chức
  Nguyễn Đăng Khoa
  55-65

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/3/7775
 • Xây dựng chương trình thiết kế ảnh Fractal trực quan
  Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Xuân Hoài
  66-72

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/3/7776
 • Liên hệ giữa nguyên lý entropy cực đại và giả thiết độc lập có điều kiện trong logic xác suất
  Hà Đặng Cao Tùng
  73-79

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/3/7777

Cybernetics

 • Tối ưu hoá sử dụng mạng nơ ron và ứng dụng trong điều khiển tự động
  Chu Văn Hỷ
  18-23

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/3/7769
 • H∞- optimal controller design using genetic algorithms
  Vũ Ngọc Phàn
  50-54

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/3/7774