Vol. 15 No. 2 (1999)

Published: 30-06-2016

Computer Science

 • Convergence rates in regularization for equations involving accretive operators
  Nguyễn Bường
  1-5

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/2/7756
 • Lập luận xấp xỉ với giá trị của biến ngôn ngữ
  TRần Thái Sơn
  6-10

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/2/7758
 • Tích hợp kỹ thuật mạng nơ ron và giải thuật di truyền trong phân tích dữ liệu
  Nguyễn Thanh Thủy, Trần Ngọc Hà
  11-19

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/2/7759
 • Cận dưới độ phức tạp Otomat hữu hạn đoán nhận siêu ngôn ngữ chính quy
  Đặng Huy Ruận, Phùng Văn Ổn
  20-26

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/2/7760
 • Một số nguyên lý hoạt động của kho dữ liệu (Data warehouse)
  Vũ Đức Thi, Lê Hải Khôi
  27-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/2/7761
 • Công nghệ ATM và ứng dụng trong mạng cục bộ LAN
  Vũ Duy Lợi
  33-39

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/2/7762
 • Ứng dụng chu tuyến vào việc loại bỏ đối tượng nhỏ trong quá trình véc tơ hoá tự động
  Đỗ Năng Toàn
  40-46

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/2/7763
 • Mở rộng các phép toán quan hệ cho null phụ thuộc ngữ cảnh
  Bùi Thị Thúy Hiền
  47-53

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/2/7764
 • Geometrical correction and geo-referencing for automatic map data entry
  Ngô Quốc Tạo
  54-60

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/2/7765
 • Phương pháp giải một lớp bài toán quy hoạch nguyên có cấu trúc đặc biệt
  Võ Văn Tuấn Dũng, Trần Vũ Thiệu
  61-68

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/2/7766