Vol. 4 No. 1 (1988)

Published: 02-02-2018

Computer Science

 • Bài toán tương đương ngôn ngữ trên lưới Petri suy rộng
  Tran Tho Chau
  1--8

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/4/1/11184
 • M – phủ tối tiểu và các hệ Sperner với vấn đề tìm kiếm khóa của quan hệ cơ sở dữ liệu
  Pham The Que
  15--17

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/4/1/11187
 • Nghiên cứu và ứng dụng một phương pháp thống kê nhiều chiều trong y học
  Nguyen Quang Hoa, Nguyen Tuan Hoa, Nguyen Van Hung
  18--23

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/4/1/11188
 • Nghiên cứu sơ bộ bước đầu về xây dựng hệ thống tự động hóa thiết kế
  Le Thanh Lan
  24--29

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/4/1/11190
 • Những quan niệm và nội dung công nghệ phần mềm trong khối SEV
  Nguyen Xuan Huy
  30--32

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/4/1/11192

Cybernetics

 • Phương pháp hướng phân giác giải bài toán tối ưu hóa không ràng buộc tổng quát
  Nguyen Van Manh, Bui Minh Tri, Nguyen Thuc Loan
  9--14

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/4/1/11186