Logic mờ và quyết định mờ dựa trên cấu trúc thứ tự của giá trị ngôn ngữ

Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Cát Hồ Publishing House for Science and Technology
  • Trần Thái Sơn

DOI:

https://doi.org/10.15625/1813-9663/9/4/8252

Abstract

Bài báo đưa ra một số phương pháp lập luận mờ dựa trên cơ sở ĐSGT mở rộng mà nó khá gần gũi với cách lập luận của con người. Việc nghiên cứu tiếp theo là đưa ra những quy tắc đơn giản để suy luận trực tiếp trên các biến ngôn ngữ trong trường hợp giả thiết  và tiền đề của phép kéo theo có sự khác nhau nào đó.

Metrics

Metrics Loading ...

Published

26-04-2016

How to Cite

[1]
N. C. Hồ and T. T. Sơn, “Logic mờ và quyết định mờ dựa trên cấu trúc thứ tự của giá trị ngôn ngữ”, JCC, vol. 9, no. 4, p. 1–9, Apr. 2016.

Issue

Section

Computer Science

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>