Return to Article Details M – phủ tối tiểu và các hệ Sperner với vấn đề tìm kiếm khóa của quan hệ cơ sở dữ liệu Download Download PDF