ẢNH HƯỞNG CỦA HEMA ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ TÍNH NHẠY NHIỆT CỦA POLY(NIPAM-CO-HEMA)

Authors

  • Trịnh Đức Công Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Trần Vũ Thắng Viện Hoá học, VAST
  • Nguyễn Văn Khôi Viện Hoá học, VAST
  • Trần Thị Như Mai Viện Hoá học, VAST
  • Hoàng Dương Thanh Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ, 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3400

Abstract

Copolyme của poly(N-isopropylacrylamit-co-hydroxyethyl methacrylat) [P(NIPAM-co-HEMA)] được tổng hợp từ quá trình đồng trùng hợp các monome N-isopropylacrylamit (NIPAM) và 2-hydroxyethyl methacrylat (HEMA) với tỷ lệ mol xác định. Hằng số đồng trùng hợp của HEMA cao hơn so với NIPAM khi xác định theo phương pháp Kelen-Tudos (rNIPAM= 0.05; rHEMA=0.5). Cấu trúc đặc trưng của copolyme được xác định bằng phổ hồng ngoại FTIR, nhiệt độ dung dịch tới hạn dưới (LCST) của copolyme tăng khi tăng hàm lượng HEMA.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Trịnh Đức Công, Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nghiên cứu viên

Phòng vật liệu polyme

Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

Published

2014-03-10

How to Cite

Công, T. Đức, Thắng, T. V., Khôi, N. V., Như Mai, T. T., & Thanh, H. D. (2014). ẢNH HƯỞNG CỦA HEMA ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ TÍNH NHẠY NHIỆT CỦA POLY(NIPAM-CO-HEMA). Vietnam Journal of Science and Technology, 52(2), 195. https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3400

Issue

Section

Articles