NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA AXETON THÀNH ĐIAXETON ANCOL VÀ MESITYL OXIT TRÊN NHỰA ANIONIT

Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Xuân Cảnh, Đặng Đình Bạch, Mai Tuyên, Vũ Thị Thu Hà
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Quang Tùng
  • Nguyễn Xuân Cảnh
  • Đặng Đình Bạch
  • Mai Tuyên
  • Vũ Thị Thu Hà

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/4/1878

Abstract

TRANSFORMATION OF ACETONE INTO DIACETONE ALCOHOL AND MESITYL OXIDE ON ANIONIT RESIN

Đã chuyển hóa axeton thành điaxeton ancol và mesityl oxit trên nhựa anionit. Độ chuyển hóa của axeton và độ chọn lọc của sản phẩm được xác định bằng GC-MS. Nhận dạng sản phẩm của phản ứng bằng khối phổ MS, phổ hồng ngoại, chỉ số khúc xạ và nhiệt độ nóng chảy.

Acetone was transformed into diaxeton ancol and mesityl oxide on anionit resin. Transformation degree of acetone and product selectivity were determined by using GC-MS. Identification of reaction products was realized by using modern technique such as  mass spectrometry MS, infrared spectroscopy IR, and using refractive index and melting point.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

08-08-2012

How to Cite

[1]
N. Q. Tùng, N. X. Cảnh, Đặng Đình Bạch, M. Tuyên, and V. T. T. Hà, “NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA AXETON THÀNH ĐIAXETON ANCOL VÀ MESITYL OXIT TRÊN NHỰA ANIONIT”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 49, no. 4, Aug. 2012.

Issue

Section

Articles