Return to Article Details ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN DẠNG KÉO DỌC TRỤC ĐẾN TÍNH DẪN ĐIỆN CỦA ỐNG NANÔ CÁC BON ĐƠN LỚP Download Download PDF