NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ỔN ĐỊNH QUANG ĐẾN QUÁ TRÌNH KHÂU MẠCH QUANG VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG SƠN ĐÓNG RẮN ANKYT/HDDA/TiO2

Authors

  • Nguyễn Thị Việt Triều
  • Lê Xuân Hiền
  • Nguyễn Thị Hiền
  • Trịnh Văn Thành
  • Nguyễn Thiên Vương
  • Nguyễn Anh Hiệp
  • Mạc Văn Phúc
  • Đào Phi Hùng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/5/9538

Keywords:

khâu mạch quang, chất ổn định quang, ankyt

Abstract

Ảnh hưởng của hàm  lượng các chất ổn định quang hấp  thụ UV T-1130 và  thu nhận gốc HALS cũng như sự kết hợp chúng ở tỉ lệ T-1130/HALS = 1/1 đến quá trình khâu mạch quang và tính chất màng khâu mạch quang của hệ sơn ankyt/HDDA/TiO2 đã được nghiên cứu.  Đã xác định được rằng tăng hàm lượng T-1130 hoặc HALS đến 1,5 % hay kết hợp chúng đến 2 %  trong sơn làm giảm đáng kể chuyển hóa liên kết đôi của HDDA. Ở hàm  lượng 1,5 % chất ổn định quang hoặc kết hợp chúng với hàm  lượng 2 %  làm giảm độ cứng  tương đối của màng khâu mạch từ 0,51 đến 0,21 - 0,23, trong khi đó độ bền uốn, độ bền va đập và độ bám dính đạt 1 mm, 200 kg.cm và điểm 0 tương ứng. Nhóm CH2 còn lại sau 260 giờ thử nghiệm gia tốc thời tiết tăng từ 46,8 % đến 80,6 – 88 %.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-07

How to Cite

Thị Việt Triều, N., Xuân Hiền, L., Thị Hiền, N., Văn Thành, T., Thiên Vương, N., Anh Hiệp, N., Văn Phúc, M., & Phi Hùng, Đào. (2017). NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ỔN ĐỊNH QUANG ĐẾN QUÁ TRÌNH KHÂU MẠCH QUANG VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG SƠN ĐÓNG RẮN ANKYT/HDDA/TiO2. Vietnam Journal of Science and Technology, 50(5), 659. https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/5/9538

Issue

Section

Articles