NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP CATION KHƠI MÀO BẰNG TIA TỬ NGOẠI CỦA MỘT SỐ HỆ TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY BIẾN TÍNH DẦU DỪA

Authors

  • Lê Xuân Hiền
  • Nguyễn Thị Thường

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/2/9491

Keywords:

đóng rắn bằng tia tử ngoại, trùng hợp quang cation, nhựa epoxy, dầu dừa

Abstract

Đã nghiên cứu phản ứng trùng hợp cation khơi mào bằng tia tử ngoại (THKMTN) của một số hệ  trên cơ  sở nhựa epoxy biến  tính dầu dừa  (EDD) có chất khơi mào  quang cation  - muối triarylsulfonium (TAS) với tỷ lệ trọng lượng EDD/TAS = 100/5 và một số hệ trên cơ sở EDD, bisxycloaliphatic diepoxy monome  (BCDE), TAS với  tỷ  lệ  trọng  lượng EDD/BCDE = 20/80, hàm lượng TAS 3-7% tổng trọng lượng của EDD và BCDE. Các kết quả thu được cho thấy phản ứng THKMTN hầu như không xảy ra trong hệ EDD/TAS = 100/5 nhưng xảy ra dễ dàng trong các hệ có tỷ lệ trọng lượng EDD/BCDE = 20/80 với hàm lượng TAS khác nhau. Trong các hệ nghiên  cứu, EDD/BCDE/TAS = 20/80/5  có  chuyển hóa nhóm  epoxy  cao nhất và  chuyển hóa TAS nhiều hơn, chuyển hóa nhóm epoxy nhanh hơn, hàm lượng nhóm ete tạo thành nhiều hơn trong quá trình chiếu tia tử ngoại so với hệ BCDE/TAS = 100/5. Các kết quả này được giải thích bằng hiệu ứng che chắn của TAS và  tác dụng hóa dẻo của các đoạn mạch dầu của EDD  trong các hệ trùng hợp quang.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-06

Issue

Section

Articles