ĐA DẠNG QUẦN XÃ TẢO SILÍC BÁM TẠI HỒ TÂY

Authors

  • Dương Thị Thủy
  • Lê Thị Phương Quỳnh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/3/9506

Keywords:

quần xã tảo silic bám, ô nhiễm hữu cơ, Hồ Tây

Abstract

Cấu  trúc quần xã  tảo  silic bám Hồ Tây được khảo  sát năm 2011. Sáu họ  tảo  silic  chính được  xác  định  ở  Hồ  Tây  bao  gồm:    Naviculaceae,  Nitzchiaceae,  Centrophycidineae, Surirellaceae, Monoraphidineae, Brachyraphidineae, Araphidineae. Quần xã tảo silic bám tại Hồ Tây chủ yếu là các loài có phân bố rộng với các đại diện gồm các loài nhiệt đới và cận nhiệt đới Nitzschia  palea,  Gomphonema  parvulum,  (GPAR),  Cyclotella  meneghiniana,  Aulacoseira granulata,  Fragilaria  capucina,  Cocconeis  placentula,  Achnanthidium  minutissimum, Aulacoseira granulata, Achnanthidium minutissimum…

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-06

How to Cite

[1]
D. Thị Thủy and L. Thị Phương Quỳnh, “ĐA DẠNG QUẦN XÃ TẢO SILÍC BÁM TẠI HỒ TÂY”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 50, no. 3, p. 361, Apr. 2017.

Issue

Section

Articles