HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC VÙNG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP (HOA - RAU – CÂY ĂN QUẢ) TẠI XÃ PHÚ DIỄN VÀ XÃ TÂY TỰU (HÀ NỘI)

Authors

  • Nguyễn Thị Mai Hương
  • Lê Thị Phương Quỳnh
  • Nguyễn Thị Bích Ngọc
  • Christina Seilder
  • Matthias Kaendler
  • Dương Thị Thủy

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/4/9520

Keywords:

kim loại nặng, đất canh tác, nước tưới nông nghiệp, Tây Tựu, Phú Diễn

Abstract

Sự tích lũy của các kim loại nặng trong môi trường đất và nước canh tác từ các hoạt động nông nghiệp không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của các loại cây trồng mà nghiêm trọng hơn, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của con người cũng như các loài động vật thông qua chuỗi thức ăn. Bài báo trình bày kết quả phân tích hàm lượng một số kim loại nặng như Cr, Mn, Ni, Cu, Pb, Cd, As, Sb, Zn trong môi trường đất và nước vùng canh tác rau – hoa – cây ăn quả vùng Tây Tựu và Phú Diễn. Kết quả cho thấy nhìn chung đa số hàm lượng các kim loại nặng này vẫn nằm trong giá  trị  cho  phép  của  quy  chuẩn Việt Nam  cho  nước  tưới  tiêu  thủy  lợi. Tuy  nhiên  trong môi trường đất  tại một số vị  trí quan  trắc, hàm  lượng kim  loại nặng As và Cu,  trung bình đạt 76,5 µg/g và 14,7 µg/g, tương ứng, vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn Việt Nam.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-06

How to Cite

Thị Mai Hương, N., Thị Phương Quỳnh, L., Thị Bích Ngọc, N., Seilder, C., Kaendler, M., & Thị Thủy, D. (2017). HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC VÙNG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP (HOA - RAU – CÂY ĂN QUẢ) TẠI XÃ PHÚ DIỄN VÀ XÃ TÂY TỰU (HÀ NỘI). Vietnam Journal of Science and Technology, 50(4), 491. https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/4/9520

Issue

Section

Articles