TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT CỦA POLY(N-VINYL-PYRROLDONE - co - ACRYLAMIDE)

Authors

  • Phan Minh Tân Đại Học Công Nghiệp Việt Trì
  • Nguyễn Văn Khôi Phòng Vật liệu Polyme - Viện Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
  • Trần Vũ Thắng
  • Nguyễn Văn Mạnh
  • Hoàng Thị Phương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/6/7700

Keywords:

copolymer N-vinyl-pyrrolidone-co-acryamide, N-vinyl-pyrrolidone, acryamide, copolymerization

Abstract

Phản ứng đồng trùng hợp của N-vinyl pyrrolidone (VP) và acrylamide (Am) được nghiên cứu bởi quá trình trùng hợp gốc tự do trong dung môi ethanol, sử dụng hệ khơi mào Ammonium persulfate/L-Ascorbic acid (APS/As). Ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ monome và nồng độ chất khơi mào tới độ chuyển hóa của copolymer đã được nghiên cứu. Điều kiện tối  ưu  để monome chuyển hóa thành copolyme là : nhiệt độ 40oC, thời gian 240 phút, nồng độ (theo khối lượng) của monome là 40% và nồng độ chất khơi mào 1,5%. Đặc trưng tính chất của copolymer được nghiên cứu bởi các phương pháp phổ hồng ngoại (FTIR), phân tích nhiệt vi sai quét (DSC), và phân tích nhiệt trọng lượng (TGA)

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nguyễn Văn Khôi, Phòng Vật liệu Polyme - Viện Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Trưởng phòng

Published

2016-12-07

Issue

Section

Articles