Sự phân bố và đặc tính xúc tác của β-1,3-glucanase ở động vật biển không xương sống Việt Nam

Authors

  • Huỳnh Hoàng Như Khánh Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
  • Cao Thi Thúy Hằng
  • Phạm Đức Thịnh
  • Bùi Minh Lý
  • Lê Quang Huấn
  • Ngô Thị Duy Ngọc
  • Phan Thị Hoài Trinh
  • Võ Thị Diệu Trang
  • Lê Thị Hoa

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/3811

Keywords:

β-1, 3-glucanase, Conus quercinus, Haliotis ovina, Perna viridis, Tapes literata, Turbo chrysotomus.

Abstract

41 mẫu động vật không xương sống biển Việt Nam thuộc nhóm động vật da gai echinoiderms, nhóm hai mảnh vỏ bivalves và nhóm chân bụng gastropods đã được khảo sát khả năng thủy phân laminaran. Mẫu vật sau khi thu được định danh và giữ ở 4oC trong quá trình vận chuyển về phòng thí nghiệm. Gan tụy, sợi thủy tinh thể, màng ruột hoặc trứng của chúng được tách ra, đồng nhất trong dung dịch đệm, ly tâm thu dịch chiết thô. Dịch chiết thô sau đó được tiến hành sắc ký trên cột Sephadex G-25 để loại muối và khảo sát hoạt tính enzym. Kết quả nghiên cứu cho thấy β-1,3-glucanase phân bố rộng rãi ở các mẫu kháo sát. Đặc tính xúc tác phản ứng thủy phân của enzym cũng đã được khảo sát ở năm loài có hoạt tính thủy phân cao đối với laminaran là Conus quercinus, Haliotis ovina, Perna viridis, Tapes literata Turbo chrysotomus. β-1,3-glucanase là enzym chủ yếu được tìm thấy trong dịch chiết enzym của cả 5 mẫu này. Enzym khảo sát được ở các loài nêu trên có pH, nhiệt độ tối ưu khác nhau nhưng phần lớn đều hoạt động tốt ở giới hạn pH 4-7 và ở 30-40oC, thời gian thủy phân cũng khác nhau dao động từ 10-30 phút.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-04-17

Issue

Section

Articles