Xây dựng cơ sở dữ liệu hướng dẫn xác định khoáng vật và đá dưới kính hiển vi phân cực với sự trợ giúp của máy tính

Ngụy Tuyết Nhung, Đàm Quang Minh, Dương Thế Hưng, Nguyễn Thị Minh Thuyết, Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Thị Thu Thủy, Phạm Đức Quang
Author affiliations

Authors

  • Ngụy Tuyết Nhung
  • Đàm Quang Minh
  • Dương Thế Hưng
  • Nguyễn Thị Minh Thuyết
  • Nguyễn Hoàng Sơn
  • Phạm Thị Thu Thủy
  • Phạm Đức Quang

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11503

Abstract

A database software guide to determine minerals and rocks in microscope with the aid of computer

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Nhung, N. T., Minh, Đàm Q., Hưng, D. T., Thuyết, N. T. M., Sơn, N. H., Thủy, P. T. T., & Quang, P. Đức. (2004). Xây dựng cơ sở dữ liệu hướng dẫn xác định khoáng vật và đá dưới kính hiển vi phân cực với sự trợ giúp của máy tính. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(4), 379–384. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11503

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>