Vol. 24 No. 2 (2002)

Published: 13-05-2002

Articles

 • Đặc điểm bóc mòn hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận
  Lê Đức An
  97-102

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11382
 • Trầm tích Pleistocen muộn - Holocen và sự phát triển của Tam giác Châu Sông Cửu Long ở Bến Tre
  Tạ Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Lập
  103-110

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11383
 • Biến động các bãi triều cửa sông và dao động mực nước biển ven đồng bằng Châu thổ Sông Hồng
  Đinh Văn Thuận, Nguyễn Địch Dỹ, Đỗ Văn Tự, Nguyễn Quang Mạnh
  111-122

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11385
 • Nguồn gốc thành tạo sét màu nâu vùng biển nước sâu tại Biển Đông Việt Nam
  Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Huy Phúc
  123-128

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11386
 • Tiến hóa địa động lực Mesozoi - Kainozoi khu vực biến dạng từ vòm Bù Khạng đến vòm Sông Chảy
  Tạ Trọng Thắng, Vũ Văn Tích, Lê Thị Thu Hương
  129-137

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11387
 • Áp dụng các công thức tính dao động nền ở Việt Nam
  Trần Thị Mỹ Thành
  138-145

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11388
 • Địa hình và cấu trúc địa chất xung quanh đảo Trường Sa theo tài liệu địa chấn nông phân giải cao và đo sâu hồi âm
  Nguyễn Văn Lương, Lê Trâm, Lê Quốc Hưng
  146-154

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11389
 • Các yếu tố gây sai số chuyển đổi thời gian - độ sâu trong minh giải tài liệu địa chấn
  Phan Thiên Hương
  155-163

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11390
 • Chuyển trường về cực vùng vĩ độ thấp và việc minh giải bản đồ dị thường từ hàng không Việt Nam
  Võ Thanh Sơn, Lưu Việt Hùng, Lê Huy Minh
  164-174

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11391
 • Biến thiên yên tĩnh theo mùa của độ từ thiên ở Việt Nam
  Lương Văn Trương
  175-180

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11392
 • Xử lý kết quả phân tích độ hạt bằng phương pháp Toán Tin
  Đàm Quang Minh, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tâm, Đinh Xuân Thành
  181-188

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11393