Mô hình tuyến tính tổng quát của trường địa hóa thứ sinh vùng quặng chì kẽm Chợ Đồn

Đặng Mai, Vũ Văn Tích, Nguyễn Thị Minh Thuyết
Author affiliations

Authors

  • Đặng Mai
  • Vũ Văn Tích
  • Nguyễn Thị Minh Thuyết

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11684

Abstract

General linear...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

08-03-2018

How to Cite

Mai, Đặng, Tích, V. V., & Thuyết, N. T. M. (2018). Mô hình tuyến tính tổng quát của trường địa hóa thứ sinh vùng quặng chì kẽm Chợ Đồn. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(3), 359–362. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11684

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>