Xử lý kết quả phân tích độ hạt bằng phương pháp Toán Tin

Đàm Quang Minh, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tâm, Đinh Xuân Thành
Author affiliations

Authors

  • Đàm Quang Minh
  • Trần Thanh Nhàn
  • Nguyễn Văn Tâm
  • Đinh Xuân Thành

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11393

Abstract

Treating the results of analyzing grain size with the mathematic-informative method

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Minh, Đàm Q., Nhàn, T. T., Tâm, N. V., & Thành, Đinh X. (2002). Xử lý kết quả phân tích độ hạt bằng phương pháp Toán Tin. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(2), 181–188. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11393

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>