Vol. 27 No. 1 (2005)

Published: 25-03-2005

Articles

 • Mô hình hóa trường sóng địa chấn tại bể trầm tích Cửu Long
  Mai Thanh Tân, Phan Tiến Viễn
  1-5

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9375
 • XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN TỪ SỐ LIỆU ĐO GPS (2002- 2004)
  Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải
  6-13

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9376
 • ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT SINH ĐỘNG ĐẤT MẠNH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
  Đặng Thanh Hải
  14-22

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9377
 • MÔ HÌNH LÁT CẮT TỐC ĐỘ VỎ TRÁI ĐẤT VÀ TỐC ĐỒ THỜI GIAN TRUYỀN SÓNG ĐỊA CHẤN LÃNH THỔ VIỆT NAM
  Ngô Thị Lư
  23-26

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9378
 • PROFIN THẲNG ĐỨNG CỦA TỐC ĐỘ GIÓ TRONG LỚP KHÍ QUYỂN SÁT ĐẤT VÀO THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP, TẠI PHƯỚC HÒA, BÌNH ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG
  Lê Văn Lưu, Lê Việt Huy, Phạm Xuân Thành, Hoàng Hải Sơn
  27-31

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9379
 • ĐÁH\NH GIÁ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NÔI SUY DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO TRÊN MÔ HÌNH
  Phạm Hoàng Lân, Bùi Khắc Luyên
  32-36

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9380
 • PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH ĐỘ CHÍNH XÁC VỊ TRÍ MẶT BẰNG ĐIỂM LƯỚI GPS
  Phan Văn Hiến
  37-40

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9381
 • ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAP VÀ IQQM TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG BA
  Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Thái Sơn
  41-47

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9382
 • THỜI TIẾT MƯA LỚN VÀ QUAN HỆ CỦA MƯA LỚN, MƯA LŨ, DÒNG CHẢY, CÁT BÙN Ở VÙNG GÒ ĐỒI THANH - NGHỆ
  Nguyễn Khanh Vân, Vũ Thị Thu Lan
  48-54

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9383
 • VỀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC HỆ ĐÁ HỖN HỢP (OLISTOSTROM, MICTIT) Ở VIỆT NAM
  Lê Duy Bách, Trần Nghi, Ngô Gia Thắng
  55-59

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9384
 • CÁC PHỨC HỆ SINH THÁI BÀO TỬ PHẤN HOA TRONG TRẦM TÍCH HOLOCEN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ
  Đinh Văn Thuận, Nguyễn Địch Dỹ
  60-64

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9387
 • TÀI LIỆU MỚI VỀ MẶT CẮT CHUẨN CỦA CÁC HỆ TẦNG SIKA, BẮC BUN, MIA LÉ TUỔI DEVON SỚM VÙNG ĐỒNG VĂN, HÀ GIANG
  Tạ Hòa Phương
  65-71

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9388
 • ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BỂ SÔNG HỒNG
  Đỗ Văn Hậu, Phạm Năng Vũ, Lê Thị Lam Giang
  72-77

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9392
 • NGHIÊN CỨU VỀ TOURMALIN Ở HOẰNG HÓA, THANH HÓA
  Nguyễn Văn Bình
  78-81

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9393
 • ĐỊA TẦNG CỦA CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI CRETA Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
  Nguyễn Xuân Khiển
  82-88

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9394
 • GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM TRA CỨU KHOÁNG VẬT MMINERALS 2.01
  Nguyễn Ngọc Trường, Đàm Quang Minh, Nguyễn Thùy Dương, Hoàng Thị Minh Thảo, Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Thanh Nhàn, Trần Đăng Quy
  89-93

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9395
 • PHỔ DẠNG SỐNG CỦA HỆ THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ
  Lê Trần Chấn, Trần Ngọc Ninh, Huỳnh Nhung, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Thị Phượng, Trần Thúy Vân
  94-96

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9396