Điều kiện nhiệt độ - áp suất thành tạo đá hoa chứa đá quý vùng mỏ Lục Yên

Nguyễn Thị Minh Thuyết, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khôi
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Thị Minh Thuyết
  • Ngụy Tuyết Nhung
  • Nguyễn Ngọc Khôi

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11537

Abstract

Pressure temperature froming conditions of gemstone-bearing marble of Luc Yen deposits

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thuyết, N. T. M., Nhung, N. T., & Khôi, N. N. (2007). Điều kiện nhiệt độ - áp suất thành tạo đá hoa chứa đá quý vùng mỏ Lục Yên. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(3), 254–260. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11537

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>