Giai đoạn phát triển trầm tích Kainozoi trũng Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực

Authors

  • Trần Nghi
  • Trần Hữu Thân
  • Nguyễn Thanh Lan
  • Đinh Xuân Thành
  • Đàm Quang Minh
  • Trần Thị Thanh Nhàn
  • Phạm Nguyễn Hà Vũ

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11479

Abstract

Developing stages of cenozoic sedimentary of Red river basin in relation to Geodynamic activities

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Nghi, T., Thân, T. H., Lan, N. T., Thành, Đinh X., Minh, Đàm Q., Nhàn, T. T. T., & Vũ, P. N. H. (2004). Giai đoạn phát triển trầm tích Kainozoi trũng Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(3), 193–201. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11479

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>