Vol. 33 No. 3 (2011)

Published: 16-09-2011

Articles

 • KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BÀO TỬ, PHẤN HOA TRONG HAI LỖ KHOAN VÙNG HÀ NỘI VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ HỆ THỰC VẬT TRONG HOLOCENE
  Nguyễn Thị Thùy Dương, Dương Mạnh Linh
  297-305

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/336
 • ĐA DẠNG ĐỊA HỌC VÙNG HÀ TIÊN - KIÊN LƯƠNG
  Hà Quang Hải
  306-314

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/337
 • ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÌNH CỦA CORINDON ĐĂK TÔN
  Nguyễn Thị Minh Thuyết, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khôi
  315-321

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/338
 • HIỆN TRẠNG XÓI LỞ - BỒI TỤ BỜ BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN
  Phạm Bá Trung, Lê Đình Mầu
  322-328

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/339
 • CẦN CÓ MỘT CÁCH NHÌN ĐÚNG MỰC VỀ TIỀM NĂNG ĐỊA NHIỆT VIỆT NAM
  Võ Công Nghiệp
  329-336

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/340
 • ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘNG ĐẤT CHO CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM
  Nguyễn Hồng Phương
  337-346

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/341
 • NGHIÊN CỨU THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐÔ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP VIỄN THÁM
  Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung
  347-359

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/342
 • MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI VỆT DẦU TRÊN BIỂN ĐÔNG BẰNG MÔ HÌNH TOÁN
  Lê Văn Công, Nguyễn Thọ Sáo, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Quang Thành
  360-368

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/343
 • MÔ PHỎNG, TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY VÀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN TẢI, KHUẾCH TÁN NƯỚC THẢI Ô NHIỄM TRONG HỒ
  Nguyễn Tất Thắng
  369-376

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/344
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI RANH GIỚI MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ
  Bùi Tiến Bình
  377-385

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/345
 • GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUY TRÌNH XÁC LẬP, PHÂN VÙNG GIỚI HẠN TRƯỢT LỞ Ở SƯỜN DỐC CẤU TẠO TỪ ĐẤT ĐÁ KHÔNG ĐỒNG NHẤT DỌC ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÙNG MIỀN NÚI
  Nguyễn Đức Lý, Nguyễn Thanh, Lê Thị Thúy Hiên
  386-392

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/346
 • Mục lục số 3
  Nguyen Thi Dung

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/347