Vol. 26 No. 4 (2004)

Published: 30-12-2004

Articles

 • Nghiên cứu khả năng sóng thần ven biển và hải đảo Việt Nam
  Nguyễn Ngọc Thủy
  289-294

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11491
 • Đặc điểm địa chấn địa động lực rìa phía đông khu vực Bắc Biển Đông
  Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Dương
  295-304

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11492
 • Bản đồ biến thiên thế kỷ của trường địa từ lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 1991-1997
  Hà Duyên Châu
  305-312

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11493
 • Lịch sử phát triển các thành tạo địa chất Holocen vùng Hưng Yên - Phủ Lý trong mối quan hệ với pha biển tiến Flandrian khu vực Đồng bằng Sông Hồng
  Trần Nghi, Hoàng Anh Khiển, Đỗ Văn Long, Nguyễn Thanh Lan, Đinh Xuân Thành
  313-318

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11494
 • Đặc điểm địa hóa - khoáng vật các nguyên tố quý - hiếm trong các kiểu quặng đồng Tây Bắc Việt Nam
  Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Thị Hoàng Hà
  319-324

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11495
 • Diatomeae Paleogen trong lỗ khoan 81 và 104 ở miền võng Hà Nội và ý nghĩa của chúng
  Đặng Đức Nga, Nguyễn Thị Thu Cúc
  325-332

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11496
 • Nghiên cứu xác lập các thuộc tính đặc trưng kiểu mỏ Corindon trong đá hoa Việt Nam
  Nguyễn Ngọc Khôi
  333-342

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11497
 • Đặc điểm địa mạo bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng với mối nguy hiểm dầu tràn
  Lê Xuân Hồng, Nguyễn Thị Kim Nga, Lê Thị Hường
  343-348

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11498
 • Phân loại một số giống loài Rotalid phổ biến trong trầm tích Kainozoi ở Việt Nam và các vùng kế cận
  Mai Văn Lạc
  349-355

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11499
 • Một số kiểu trường quặng liên quan với kiến trúc vòm ở Đông Bắc Bộ
  Vũ Xuân Độ
  356-362

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11500
 • Thành phần Granat và mối liên hệ với sự tiến hóa biến chất kiến tạo của Granulit phức hệ Kan Nack
  Vũ Văn Tích
  363-372

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11501
 • Quan hệ giữa quy luật phân mùa dòng chảy các tai biến tự nhiên tại dải Duyên hải Miền Trung
  Nguyễn Lập Dân, Vũ Thu Lan
  373-378

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11502
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu hướng dẫn xác định khoáng vật và đá dưới kính hiển vi phân cực với sự trợ giúp của máy tính
  Ngụy Tuyết Nhung, Đàm Quang Minh, Dương Thế Hưng, Nguyễn Thị Minh Thuyết, Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Thị Thu Thủy, Phạm Đức Quang
  379-384

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11503