Vol. 33 No. 1 (2011)

Published: 13-03-2011

Articles

 • ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ BỊ TỔN THƯƠNG DO SÓNG THẦN CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NHA TRANG
  Nguyễn Hồng Phương, Phạm Thế Truyền, ADRIEN MOIRET
  1-9

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/266
 • ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA ĐẦU MÙA TỚI ĐỘ DÀY QUANG HỌC SOL KHÍ TẠI BẠC LIÊU
  Pham Xuan Thanh
  10-17

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/264
 • KẾT QUẢ XỬ LÝ BƯỚC ĐẦU SỐ LIỆU ĐO SÂU TỪ TELUA TUYẾN HÒA BÌNH - THÁI NGUYÊN VÀ TUYẾN THANH HÓA - HÀ TÂY
  Lê Huy Minh, Đinh Văn Toàn, Võ Thanh Sơn, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Bá Duẩn, Nguyễn Hà Thành, Lê Trường Thanh, GUY MARQUIS
  18-28

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/267
 • DỊ THƯỜNG VÀ BIẾN THIÊN THEO MÙA CỦA DÒNG ĐIỆN XÍCH ĐẠO
  Lê Trường Thanh, Lê Huy Minh, Hà Duyên Châu, DOUMOUYA VAFI, YVES COHEN
  29-36

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/270
 • TƯƠNG QUAN XÓI LỞ - BỒI TỤ MỘT SỐ KHU VỰC LÒNG SÔNG TIỀN, SÔNG HẬU
  Hà Quang Hải
  37-44

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/269
 • CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN - CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN DI SẢN ĐỊA CHẤT
  La Thế Phúc, Trần Tân Văn, Lương Thị Tuất, Đoàn Thế Anh, Hồ Tiến Chung, Đặng Trần Huyên, Nguyễn Xuân Khiển, Đàm Ngọc, Đỗ Thị Yến Ngọc, Nguyễn Đại Trung, Phạm Khả Tùy, Trương Quang Quý
  45-54

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/271
 • NGUỒN GỐC VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO CỦA CORINDON TRONG ĐÁ GNEIS MỎ TRÚC LÂU, HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI
  Nguyễn Thị Minh Thuyết, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khôi
  55-62

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/277
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ THÀNH PHẦN VẬT CỦA QUẶNG HÓA TRONG KHU VỰC MỎ CHÌ - KẼM NA SƠN
  Bùi Ấn Niên, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Phạm Ngọc Cẩn, Trần Văn Hiếu, Trần Quốc Hùng, Ngô Thị Phượng
  63-77

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/278
 • MÔ HÌNH THẤM NƯỚC MƯA PHỤC VỤ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC KHU VỰC THỊ TRẤN CỐC PÀI - HUYỆN XÍN MẦN - TỈNH HÀ GIANG
  Nguyễn Văn Hoàng, Ứng Quốc Khang
  78-84

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/280
 • ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ KHOÁNG VẬT CÁC MỎ KẼM CHÌ KHU VỰC LÀNG HÍCH
  Phạm Ngọc Cẩn, Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, Phạm Thị Dung, Ngô Thị Phượng, Trần Quốc Hùng, Bùi Ấn Niên, Nguyễn Viết Ý, Trần Văn Hiếu
  85-93

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/281
 • PHÁT HIỆN MỚI VỀ HÓA THẠCH STROMATOLIT TRONG TRẦM TÍCH HỆ TẦNG RINH CHÙA, TRŨNG NA DƯƠNG, LẠNG SƠN
  Phan Dong Pha, GEPTNER A.R., Nguyễn Xuân Huyên, PETROVA V.V., Lê Thị Nghinh, Nguyễn Minh Quảng
  94-96

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/282