Vol. 29 No. 3 (2007)

Published: 13-05-2007

Articles

 • Table of Contents
  Mục Lục Mục Lục

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/1552
 • Hiệu quả sử dụng tổ hợp tài liệu địa vật lý trong tìm kiếm tầng chứa nước ở dải cát khô Bình Thuận
  Nguyễn Văn Giảng, Lê Ngọc Thanh
  193-200

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11528
 • Ảnh hưởng của dòng điện ngược xích đạo lên biến thiên từ của thành phần thẳng đứng z trên lãnh thổ Việt Nam và sự liên quan tới tầng điện ly
  Võ Thanh Sơn, Lưu Việt Hùng, Hoàng Thái Lan
  201-207

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11529
 • Quy trình và phương pháp hiệu chuẩn hệ thống thiết bị ghi tại các trạm địa chấn Việt Nam
  Ngô Thị Lư, Nguyễn Văn Đắc
  208-217

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11530
 • Đặc điểm Kiến tạo Pliocen - Đệ Tứ vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam
  Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng, Cao Đình Triều
  218-227

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11531
 • Xây dựng mô hình nguồn tuyến tính đánh giá độ nguy hiểm động đất ở Việt Nam
  Nguyễn Hồng Phương, Phạm Thế Truyền
  228-238

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11532
 • Trường ứng suất Kiến tạo và các chuyển động hiện đại trong Vỏ Trái Đất trong đới hút chìm Manilan và lân cận
  Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Lương
  239-248

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11533
 • Mặn hóa và kiềm hóa tầng đất mặt nuôi tôm ở huyện Cái Nước (Cà Mau)
  Nguyễn Thọ, Nguyễn Thanh Hùng
  249-253

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11535
 • Điều kiện nhiệt độ - áp suất thành tạo đá hoa chứa đá quý vùng mỏ Lục Yên
  Nguyễn Thị Minh Thuyết, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khôi
  254-260

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11537
 • Biến động lòng sông Đồng Nam do hoạt động khai thác cát
  Hà Quang Hải
  261-266

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11540
 • Diễn biến vùng ven biển các tỉnh Nam Định, Ninh Bình trước và sau khi có công trình thủy điện Hòa Bình qua phân tích thông tin viễn thám và GIS
  Phạm Quang Sơn, Nguyễn Tiến Công, Vũ Thị Thu Hoài
  267-276

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11541
 • Dự báo xâm nhập mặn nước ngầm vùng Hải Phòng bằng phương pháp mô hình hóa điện trở và địa chất thủy văn
  Nguyễn Như Trung, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Bá Minh
  277-283

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11542
 • Công viên địa chất - Di sản địa chất với mục tiêu phát triển bền vững
  Nguyễn Xuân Khiển, Trần Tân Văn
  284-287

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11543