Vol. 26 No. 3 (2004)

Published: 30-09-2004

Articles

 • Giai đoạn phát triển trầm tích Kainozoi trũng Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực
  Trần Nghi, Trần Hữu Thân, Nguyễn Thanh Lan, Đinh Xuân Thành, Đàm Quang Minh, Trần Thị Thanh Nhàn, Phạm Nguyễn Hà Vũ
  193-201

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11479
 • Áp dụng phương pháp U/Pb xác định tuổi kết tinh của khối Đại Lộc
  Nguyễn Văn Vượng, Vũ Văn Tích, Bent Hansen, Klaus Wemmer
  202-207

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11480
 • Mối liên hệ giữa địa động lực và các bẫy chứa dầu tiềm năng của Bể Cửu Long
  Tạ Trọng Thắng, Tống Thị Lan
  208-215

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11481
 • Về ranh giới Frasni/Famen (Devon thượng) ở Đông Bắc Bắc Bộ
  Tạ Hòa Phương, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Thuận, Đoàn Nhật Trưởng
  216-221

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11482
 • Nghiên cứu ranh giới Permi - Trias trên các hệ tầng đá vôi vùng Đông Bắc Việt Nam bằng phương pháp cổ sinh và địa từ MSEC
  Nguyễn Thị Kim Thoa, Đặng Trần Huyên, B. B. EllWood, Lưu Thị Phương Lan, Đoàn Nhật Trưởng
  222-232

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11483
 • Phân tích tác động của tai biến xói lở đến đới ven biển Phan Rí - Phan Thiết
  Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hồng Huế, Nguyễn Hải Hà, Đỗ Minh Đức, Trần Đăng Quy
  233-235

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11484
 • Đặc điểm môi trường nước và trầm tích đáy sông thuộc khu vực hạ lưu sông Đáy
  Chu Văn Ngợi, Nguyễn Thị Thu Hà
  239-243

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11485
 • Các đới cấu trúc Vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam theo tài liệu trọng lực
  Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Nguyễn Hứu Tuyên, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn
  244-257

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11486
 • Xác định địa hình mặt móng bồn trầm tích theo phương pháp giải bài toán ngược trọng lực 3D
  Nguyễn Như Trung, Nguyễn Thị Thu Hương
  258-268

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11487
 • Phép biến đổi Petrovski cải tiến và vấn đề sai số của các phương pháp đo sâu điện lưỡng cực cải tiến
  Vũ Đức Minh
  269-273

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11488
 • Một số kết quả xác định phổ phản ứng chuẩn hóa βa phục vụ thiết kế kháng chấn ở Việt Nam
  Nguyễn Đình Xuyên, Phạm Đình Nguyên
  274-282

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11489
 • Trả lời bài "về vấn đề nâng Tân Kiến tạo và san bằng địa hình dãy núi Con Voi
  Phan Trọng Trịnh
  287-288

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11490