Vol. 32 No. 2 (2010)

Published: 13-06-2010

Articles

 • Một phương pháp nghiên cứu ngưỡng mưa nhằm cảnh báo trượt lở đất
  Lê Đức An
  97-105

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1006
 • Đánh giá hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất Thành phố Đà Nẵng
  Phạm Văn Hùng, Nguyễn Xuân Huyên
  106-113

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1007
 • Đặc điểm Tân kiến tạo - Địa động lực hiện đại Thành phố Lào Cai
  Nguyễn Đăng Túc, Nguyễn Văn Hướng
  114-121

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1009
 • Vị thế và dự báo xu thế phát triển vùng cửa sông Châu thổ Sông Cửu Long
  Nguyễn Địch Dỹ, Doãn Đình Lâm, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Quảng
  122-127

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1010
 • Đặc điểm thành phần, chất lượng sét gốm khu vực Nho Quan tỉnh Ninh Bình
  Nguyễn Xuân Huyên
  128-136

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1011
 • Đặc điểm chất lượng Ruby, Saphir từ các kiểu mỏ chính ở Việt Nam
  Nguyễn Ngọc Khôi, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Minh Thuyết
  137-150

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1012
 • Tuổi thành tạo của khoáng hóa Molipden Ô Quy Hồ, Tây Bắc Việt Nam và ý nghĩa địa chất
  Phạm Trung Hiếu
  151-155

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1013
 • Nguồn hình thành trữ lượng nước dưới đất vùng lưu vực sông Sài Gòn
  Ngô Đức Chân, Nguyễn Việt Kỳ
  156-164

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1014
 • Trữ lượng nước dưới đất vùng Hà Nội và định hướng điều tra, đánh giá khai thác sử dụng
  Nguyễn Văn Đản
  165-171

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1015
 • Một số kết quả quan trắc biến động thấm trong cấu trúc đê bằng công nghệ địa điện đa cực và phân cực kích thích
  Trần Cánh, Đoàn Văn Tuyến, Phan Thị Kim Văn, A. Weller, M. Moeller
  172-180

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1016
 • Sử dụng hàm trọng lượng - tuyến nhằm tăng cường độ phân giải trong phân tích tài liệu từ và trọng lực bằng phép biến đổi Wavelet
  Đặng Văn Liệt, Lương Phước Toàn, Dương Hiếu Đẩu
  181-187

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1017
 • Kết nối độ cao chuẩn xác định từ đo cao thủy chuẩn truyền thống và từ đo cao GPS
  Phạm Hoàng Lân
  188-192

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1018