Một số kết quả xác định phổ phản ứng chuẩn hóa βa phục vụ thiết kế kháng chấn ở Việt Nam

Authors

  • Nguyễn Đình Xuyên
  • Phạm Đình Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11489

Abstract

Some results of...

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Xuyên, N. Đình, & Nguyên, P. Đình. (2004). Một số kết quả xác định phổ phản ứng chuẩn hóa βa phục vụ thiết kế kháng chấn ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(3), 274–282. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11489

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>