Các đới cấu trúc Vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam theo tài liệu trọng lực

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Nguyễn Hứu Tuyên, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn
Author affiliations

Authors

  • Cao Đình Triều
  • Lê Văn Dũng
  • Phạm Nam Hưng
  • Nguyễn Hứu Tuyên
  • Mai Xuân Bách
  • Thái Anh Tuấn

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11486

Abstract

Main structural units of the Earth's crust in Northwest region of Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Triều, C. Đình, Dũng, L. V., Hưng, P. N., Tuyên, N. H., Bách, M. X., & Tuấn, T. A. (2004). Các đới cấu trúc Vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam theo tài liệu trọng lực. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(3), 244–257. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11486

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>