Thanks to 2015 reviewers

04-04-2016

Dear Reviewers,

Journal of Computer Science and Cybernetics relies upon the commitment, expertise and judgement of its reviewers maintain the high quality of papers it publishes.

We gratefully acknowledge the valuable support of the following scientists who took time out of their busy schedules to submit their thoughtful and generous reviews for us between the beginning of January 2015 and end of December 2015.

Thanks to our 2015 reviewers:

Trần  Công Án

Nguyễn Duy Khương

Lê Hải Sơn

Đoàn Văn Ban

Nguyễn Phi Khứ

Trần Thái Sơn

Võ Đình Bảy

Bùi Thu Lâm

Janos  Somlo

Lê Hoài Bắc

Trần Hoài Linh

Zoltan  Szabo

Nguyễn Ngọc Bình

Nguyễn Thị Thúy Loan

Jozsef  Tar

Tamás  Bérczes

Luigi  Fortuna

Ngô Quốc Tạo

Phạm Thượng Cát

Michael S Packianather

Phạm Tuấn Thành

Võ Thị Ngọc Châu

Lê Quang Minh

Nguyễn Thanh Thủy

Marco  Castellani

Nguyễn Lê Minh

Đỗ Văn Tiến

Nguyễn Minh Hải

Đỗ Hoài Nam

Đào Thanh Tĩnh

Vu Thanh Hien

Lý Quốc Ngọc

Trần Minh Triết

Nguyễn Quang Hoan

Nguyễn Chí Ngôn

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Ngọc Hóa

Nguyễn Văn  Nhờ

Lê Ngọc Tú

Bùi Thế Hồng

Istvan  Nagy

Phan Thị Tươi

Lê Thanh Hương

Lê Hồng Phương

Trần Thị Xuân

Lê Văn Hưng

Nguyễn Doãn Phước

Nguyễn Đình Việt

Trần Đình Khang

Nguyễn Phùng Quang

Yeo-Mo Yang

Thân Quang Khoát

Vũ Hải Quân

Donald C. Wunsch


Phạm Thượng Cát
Editor-in-Chief