Thanks to 2014 reviewers

20-03-2015

Dear Reviewers,

Journal of Computer Science and Cybernetics relies upon the commitment, expertise and judgement of its reviewers maintain the high quality of papers it publishes.

We gratefully acknowledge the valuable support of the following scientists who took time out of their busy schedules to submit their thoughtful and generous reviews for us between the beginning of January 2014 and end of December 2014.

Thanks to our 2014 reviewers:

Nguyễn Đông Anh

Nguyễn Đức Hùng

Nguyễn Hữu Quỳnh

Hồ Phạm Huy Ánh

Nguyễn Việt Hùng

Janos  Somlo

Đoàn Văn Ban

Trần Thanh Hùng

Lê Hải Sơn

Hồ Tú Bảo

Phan Trung Huy

Trần Thái Sơn

Vũ Đình Bảy

Huỳnh Hữu Hưng

Nguyễn Văn Tam

Phạm Thượng Cát

Đặng Trấn Khánh

Ngô Quốc Tạo

Lê Anh Cường

Nguyễn Phi Khứ

Lê Hoàng Thái

Bùi Thế Duy

Trần Văn Lăng

Nguyễn Phương Thái

Nguyễn Đức Dũng

Vũ Như Lân

Nguyễn Ngọc Thành

Nguyễn Tuấn Đang

Hà Thành Lê

Trịnh Đình Thắng

Đinh  Điền

Trần Hoài Linh

Vũ Đức Thi

Nguyễn Công Định

Nguyễn Thị Thúy Loan

Nguyễn Đình Thuân

Dương Anh Đức

Ngô Thành Long

Nguyễn Thanh Thủy

Đặng Văn Đức

Lương Chi Mai

Trần Ngọc Thúy

Nguyễn Huy Đức

Lê Quang Minh

Hà Quang Thụy

Nguyễn Long Giang

Tạ Cao Minh

Đỗ Văn Tiến

Phạm Thanh Giang

Đỗ Hoài Nam

Nguyễn Tân Tiến

Lê Thanh Hà

Phùng Trung Nghĩa

Đào Thanh Tĩnh

Lê Vũ Hà

Lý Quốc Ngọc

Đỗ Năng Toàn

Nguyễn Việt Hà

Nguyễn Chí Ngôn

Lê Ngọc Tú

Phạm Thanh Hà

Nguyễn Doãn Phước

Phan Thị Tươi

Nguyễn Ngọc Hóa

Từ Minh Phương

Đào Hoa Việt

Nguyễn Quang Hoan

Nguyễn Phùng Quang

Yeon-Mo  Yang

Thân Ngọc Hoàn

Vũ Hải Quân

Wunsch, Donald C

Bùi Thế Hồng

Lê Hoài Quốc

Tamás Bérczes

 

Phạm Thượng Cát

Editor-in-Chief