NGHIÊN CỨU NHIỄU LOẠN TẦNG ĐIỆN LY TỨC THỜI BẰNG MÁY THU TÍN HIỆU TẦN SỐ RẤT THẤP TẠI NHA TRANG

Authors

  • Vinh Hao Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
  • Ngo van Tam Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
  • Tong van Tuat Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/5954

Keywords:

Tín hiệu VLF, máy thu VLF, nhiễu loạn tầng điện ly tức thời

Abstract

Kỹ thuật sử dụng tín hiệu tần số rất thấp (VLF- Very Low Frequency) là một công cụ rất hữu hiệu để nghiên cứu nhiễu loạn tầng điện ly tức thời do tín hiệu này hầu như bị phản xạ tại lớp D tầng điện ly (ở độ cao 60-90 km) khi xãy ra nhiễu loạn. Với yêu câu nhanh chóng nắm bắt các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để làm chủ các thiết bị nghiên cứu, chúng tôi mạnh dạn đề ra mục tiêu tự chế tạo thiết bị phục vụ cho nghiên cứu và ứng dụng. Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu xin trình bày kết quả ứng dụng máy thu tín hiệu VLF được chế tạo tại Nha Trang để nghiên cứu nhiễu loạn tầng điện ly tức thời cho mục đích giáo dục thời tiết không gian.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Vinh Hao, Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang

Phòng Vật lý ứng dụng

Ngo van Tam, Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang

Phòng Vật lý ứng dụng

Tong van Tuat, Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang

Phòng Vật lý ứng dụng

Downloads

Published

2016-02-20

Issue

Section

Articles