NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Cu2+ CỦA TRO BAY PHẢ LẠI BIẾN TÍNH

Authors

  • Nguyễn Tuấn Dung
  • Nguyễn Thanh Mỹ
  • Trần Thị Minh Huyền
  • Vũ Xuân Minh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/1/9567

Keywords:

tro bay Phả Lại, biến tính hóa học, hấp phụ Cu2 .

Abstract

Tro bay Phả Lại (FA) được biến tính hóa học bằng dung dịch HCl và NaOH 2M ở 50 oC trong 24 giờ. Kết quả cho thấy tro bay biến tính bằng NaOH (FA-NaOH) có diện tích bề mặt riêng và thể tích lỗ xốp lớn hơn rất nhiều so với tro bay thô và tro bay biến tính bằng HCl (FA-HCl). Đồng thời ảnh FE-SEM cũng chứng tỏ sau khi biến tính bằng NaOH, những hạt tro bay với hình dạng cầu, trơn nhẵn đã trở nên nhám, sần sùi, điều này không quan sát thấy trong trường hợp FA-HCl. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp phụ cation Cu2+ trong nước đã chỉ ra rằng FA-NaOH có hiệu suất tách loại tăng lên đáng kể, với dung dịch chứa 300 mg/L Cu2+, giá trị này tăng từ 1,05 % lên tới 82,05 %. Khả năng hấp phụ tăng theo pH dung dịch và đạt cân bằng rất nhanh, chỉ sau 15 phút. Các số liệu hấp phụ Cu2+ trên vật liệu FA-NaOH tuân theo mô hình đẳng nhiệt Langmuir, dung lượng hấp phụ cực đại đạt 80 mg/g.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-09

How to Cite

Tuấn Dung, N., Thanh Mỹ, N., Thị Minh Huyền, T., & Xuân Minh, V. (2017). NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Cu2+ CỦA TRO BAY PHẢ LẠI BIẾN TÍNH. Vietnam Journal of Science and Technology, 51(1), 107. https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/1/9567

Issue

Section

Articles