NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH TẾ BÀO NẤM MEN ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN CỒN TỪ RỈ ĐƯỜNG

Authors

  • Nguyễn Thị Hương
  • Đặng Hồng Ánh
  • Nguyễn Thu Vân
  • Giang Thế Việt
  • Nguyễn Xuân Bách
  • Trần Ngọc Bích

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/5/9534

Keywords:

cồn, lên men liên tục, tế bào cố định, rỉ đường

Abstract

Các điều kiện cố định tế bào nấm men phù hợp cho quá trình lên men cồn từ rỉ đường bằng phương pháp lên men liên tục đã được khảo sát, bao gồm nồng độ Na-alginate, nồng độ CaCl2, tốc độ dòng chảy tạo hạt, mật độ tế bào trong dung dịch gel. Ngoài ra đã đánh giá được việc tái sử dụng tế bào nấm men cố định trong lên men cồn trên môi trường rỉ đường qua 4 lần lên men. Kết quả cho thấy điều kiện cố định tế bào thích hợp là nồng độ chất mang Na-alginate 3 %, nồng  độ  dung  dịch  tạo  gel CaCl2    2 %, mật  độ  giống  thích  hợp  trong  dịch  chất mang  109  tế bào/ml gel, tốc độ dòng chảy tạo hạt tế bào cố định cho hệ thống tạo hạt 24 kim (đường kính hạt 0,5 cm) là  200 ml/phút. Ngoài ra kết quả đánh giá lên men cho thấy sau 4 lần lên men thì hạt tế bào cố định tái sử dụng vẫn có hoạt lực khá tốt, nồng độ cồn tạo ra chỉ giảm nhẹ (từ 11 %v /v xuống 10,5 % v/v) so với lần đầu sử dụng.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-07

How to Cite

Thị Hương, N., Hồng Ánh, Đặng, Thu Vân, N., Thế Việt, G., Xuân Bách, N., & Ngọc Bích, T. (2017). NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH TẾ BÀO NẤM MEN ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN CỒN TỪ RỈ ĐƯỜNG. Vietnam Journal of Science and Technology, 50(5), 621. https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/5/9534

Issue

Section

Articles