NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN HLD 3.16 CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN PHÂN LẬP TỪ VÙNG VEN BỜ BIỂN VIỆT NAM

Authors

  • Nguyễn Văn Hiếu
  • Nguyễn Phương Nhuệ
  • Vũ Thị Hạnh Nguyên
  • Phan Thị Hồng Thảo
  • Phạm Thanh Huyền
  • Phí Quyết Tiến
  • Lê Gia Hy

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/5/9530

Keywords:

Streptomyces autotrophicus, đặc điểm sinh học, kháng khuẩn, xạ khuẩn biển

Abstract

Chủng xạ khuẩn HLD 3.16 được phân lập từ các mẫu nước, bùn và đất thu thập ở vùng ven biển Hạ Long – Quảng Ninh và được phân  loại  thuộc chi Streptomyces. Qua xác định các đặc điểm  hình  thái,  sinh  hóa  và  sinh  lí  của  chủng HLD  3.16  cho  thấy,  chủng  này  có  nhiều  điểm tương  đồng  với    loài  Streptomyces  autotrophicus. Chủng HLD  3.16  có  khả  năng  sinh một  số enzyme ngoại bào như: amylase, cellulase và protease. Chủng có hoạt tính kháng khuẩn ức chế các  vi  khuẩn Bacillus  subtilis ATCC  6633,  Sarcina  lutea M5, Bacillus  cereus  var. mycoides ATCC  11778,  Escherichia  coli  ATCC  15224,  Escherichia  coli  PA2,  Alcaligenes  faecallis, Salmonella  typhy  IFO14193,  Pseudomonas  auroginosa  và  hoạt  tính  kháng  nấm  Candida albicans ATCC 12031, Aspergillus niger 114. Môi trường thích hợp cho lên men sinh tổng hợp chất kháng khuẩn có  thành phần (g/  l): tinh bột tan 15; glucose 2,5; pepton 4; (NH4) 2SO4 2,5; CaCO3 2. Điều kiện thích hợp cho sinh tổng hợp chất kháng khuẩn từ chủng HLD 3.16 đã được xác định: pH 7,0 - 7,5, nhiệt độ 30 oC, giống bổ sung 4,0 % (v / v), thể tích môi trường/thể tích bình nuôi là 10 % (v / v), thời điểm thích hợp để thu hồi chất kháng sinh là sau 108 giờ lên men. Dịch sau lên men được chiết bằng n- butanol và 2-butanon cho chất kháng khuẩn có phổ hấp phụ UV lớn nhất tương ứng tại bước sóng 220, 260 và 258 nm

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-07

Issue

Section

Articles