SINH ENZIM NGOẠI BÀO PEROXIDAZA, LACCAZA VÀ PHÂN HỦY CÁC HỢP CHẤT VÒNG THƠM CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN XKBH1

Authors

  • Nguyễn Quang Huy
  • Nguyễn Bá Hữu
  • Nguyễn Thị Thanh Ngân
  • Đặng Thị Cẩm Hà

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/3/9498

Keywords:

Streptomyces, laccaza, peroxidaza, 16S rARN, chất cảm ứng

Abstract

Bốn chủng xạ khuẩn gồm XKBH1, XKBH2, XKBH3 và XKBH5 đã được phân lập từ đất nhiễm chất diệt cỏ tại sân bay Biên Hòa. Các chủng này sinh laccaza với hoạt tính ban đầu thấp. Dựa  trên  phân  tích  trình  tự  gen  16S  rARN,  chủng  XKBH1  được  phân  loại  thuộc  chi Streptomyces và đặt tên là Streptomyces sp. XKBH1. Trình tự gen 16S rARN (khoảng 1489 bp) được  đăng  ký  trên  GeneBank  với  mã  số  GQ  204110.  Chủng  XKBH1  sinh  trưởng  trên môi trường KG và SH1 có chứa dioxin, 2,4,5-T, pyren và Anthracen. Sau 7 ngày nuôi lắc, chủng này phân hủy được 72 % pyren, 48,3 %  anthracen  trên môi  trường KG và 63,3 % pyren, 55,8 % anthracen trên môi trường SH1 với nồng độ ban đầu của mỗi chất là 100 ppm. Chủng này cũng sinh  tổng  hợp  laccaza  trên  cả  2  môi  trường  KG  và  SH1  có  chứa  dioxin,  2,4,5-T,  pyren  và anthracen. Khả  năng  sinh  laccaza  của  chủng XKBH1  trên môi  trường KG  cao  hơn  trên môi trường  SH1  với  hoạt  tính  laccaza  là  2,7 U/l.  Chủng  này  cũng  sinh  tổng  hợp  laccaza,  lignin peroxidaza (LiP) và mangan peroxidaza (MnP) trên môi  trường SH1 chứa dioxin và 2,4,5-T  là chất cảm ứng. Hoạt  tính MnP cao nhất đạt 15,7 U/l  trong môi  trường SH1 chứa 2,4,5-T. Hoạt tính laccaza được xác định tại pH 3 tăng gấp 74 lần so với tại pH 5. Đa số các chất cảm ứng đều làm tăng hoạt tính laccaza của chủng XKBH1 và hoạt tính laccaza cao nhất (1073 U/l) trong môi trường KG chứa veratryl alcohol nồng độ ban đầu 0,5 mM.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-06

How to Cite

Quang Huy, N., Bá Hữu, N., Thị Thanh Ngân, N., & Thị Cẩm Hà, Đặng. (2017). SINH ENZIM NGOẠI BÀO PEROXIDAZA, LACCAZA VÀ PHÂN HỦY CÁC HỢP CHẤT VÒNG THƠM CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN XKBH1. Vietnam Journal of Science and Technology, 50(3), 285. https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/3/9498

Issue

Section

Articles