NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ƯA NHIỆT SINH α-AMYLAZA BỀN NHIỆT PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM

Authors

  • Nguyễn Thế Trang
  • Nguyễn Thị Đà
  • Trần Đình Mấn

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/2/9489

Keywords:

Enzym chịu nhiệt, α-amylaza, thủy phân tinh bột, Geobacillus sp. LP09

Abstract

Trong  số  9  chủng  vi  khuẩn ưa  nhiệt  sinh α-amylaza  được  kí  hiệu ML04, ML05, ML06, ML07, ML08, ML09, LP09, LP10 và LP11 ở  suối nước nóng Mỹ Lâm  (Tuyên Quang) và La Phù (Phú Thọ) đã chọn được chủng kí hiệu LP09 có vòng phân giải tinh bột cao nhất. Chủng vi khuẩn LP09 có đặc điểm sinh học Gram dương, không có khả năng di động và thích hợp ở nhiệt độ  75  oC.  Sử  dụng  Kit  API  50  CHB  cho  kết  quả  gần  với  chi  Geobacillus  và  được  kí  hiệu Geobacillus sp. LP09. Chủng Geobacillus sp. LP09 có thể sinh tổng hợp α-amylaza tốt nhất trên môi trường có: nhiệt độ  65 oC,  pH 7, thời gian nuôi cấy 48 giờ. Nồng độ tinh bột tan 1 % cho hoạt  tính α-amylaza  cao nhất  (14,6 UI/ml). Alpha-amylaza bền nhiệt  của LP09  có những đặc tính:  pH  hoạt  động  ở  7  ÷  8,  nhiệt  độ  80  ÷  90 oC,  ảnh  hưởng  của  ion  kim  loại  rõ  rệt  đến                α-amylaza và khả năng thủy phân tinh bột cao của α-amylaza, đặc biệt là CaCl2

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-06

Issue

Section

Articles