KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ GIỐNG MÍA TRONG TẬP ĐOÀN Ở VIỆT NAM VÀ CHỌN LỌC CHỈ THỊ SSR NHẬN BIẾT DÒNG GIỐNG CÓ HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG CAO

Authors

  • Nguyễn Văn Trữ
  • Nguyễn Đức Thành
  • Hồ Hữu Nhị
  • Lê Thị Bích Thủy

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/2/9488

Keywords:

cây mía, hàm lượng đường, chỉ thị phân tử, SSR, đa dạng di truyền

Abstract

Gần đây, mục  tiêu chính của  lai  tạo mía  là  tăng hàm  lượng đường.phương pháp hiệu quả nhất  là  thông  qua  con  đường  cải  tiến  nền  di  truyền. Việc mô  tả  nguồn  gen mía  sẽ  cung  cấp những  thông  tin cần  thiết cho những nhà  lai  tạo nhằm phát  triển các giống mới. Trong nghiên cứu này, chúng  tôi  sử dụng 20 cặp mồi SSR để đánh giá đa dạng di  truyền của 42 giống mía trồng phổ biến ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu thu được tổng số 85 alen, số lượng alen ở mỗi cặp mồi dao động từ 3 (M53) đến 10 (M10). Dựa trên phân tích cây biểu đồ di truyền, 42 giống mía được chia thành 2 nhóm chính.Hệ số tương đồng di truyền giữa các giống mía nghiên cứu rất  thấp,  từ 3% đến 64%.Cặp mồi M12 có  sự đa hình  rõ  rệt giữa nhóm giống mía hàm  lượng đường cao và nhóm hàm  lượng đường  thấp. Do đó, chỉ  thị này có  thể được sử dụng cho nhận biết giống mía có hàm lượng đường cao một các hiệu quả

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-06

How to Cite

Văn Trữ, N., Đức Thành, N., Hữu Nhị, H., & Thị Bích Thủy, L. (2017). KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ GIỐNG MÍA TRONG TẬP ĐOÀN Ở VIỆT NAM VÀ CHỌN LỌC CHỈ THỊ SSR NHẬN BIẾT DÒNG GIỐNG CÓ HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG CAO. Vietnam Journal of Science and Technology, 50(2), 211. https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/2/9488

Issue

Section

Articles