Đặc điểm địa chất - Địa mạo bồn trũng Kainozoi Tuyên Quang

Phạm Đình Thọ, Nguyễn Địch Dỹ, Đặng Văn Bát, Đỗ Thị Tính
Author affiliations

Authors

  • Phạm Đình Thọ
  • Nguyễn Địch Dỹ
  • Đặng Văn Bát
  • Đỗ Thị Tính

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11678

Abstract

Geological...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

08-03-2018

How to Cite

Thọ, P. Đình, Dỹ, N. Địch, Bát, Đặng V., & Tính, Đỗ T. (2018). Đặc điểm địa chất - Địa mạo bồn trũng Kainozoi Tuyên Quang. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(3), 321–328. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11678

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>