Đặc điểm địa chất trũng Kainozoi Cha Cang - Mường Toong

Đỗ Văn Tự, Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Trọng Tấn, Mai Thành Tân, Văn Đức Tùng, Vũ Văn Hà
Author affiliations

Authors

  • Đỗ Văn Tự
  • Nguyễn Địch Dỹ
  • Nguyễn Trọng Tấn
  • Mai Thành Tân
  • Văn Đức Tùng
  • Vũ Văn Hà

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11522

Abstract

Geological characterictics of Cha Cang - Muong Toong Genozoic depression

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Tự, Đỗ V., Dỹ, N. Địch, Tấn, N. T., Tân, M. T., Tùng, V. Đức, & Hà, V. V. (2007). Đặc điểm địa chất trũng Kainozoi Cha Cang - Mường Toong. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(2), 146–153. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11522

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>