Vol. 25 No. 3 (2003)

Published: 13-06-2003

Articles

 • Thử nghiệm dự báo động đất dài hạn theo quy luật hoạt động tiền chấn
  Nguyễn Đình Xuyên, Phạm Đình Nguyên, Phạm Quang Hùng, Nguyễn Ánh Dương
  193-200

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11727
 • Cấu trúc địa chất tầng nông vùng đảo đá tây (Trường Sa) theo tài liệu địa chấn nông phân dải cao
  Nguyễn Văn Lương, Tống Duy Cương
  201-209

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11728
 • Cấu trúc các lớp điện ly tại khu vực phía nam trogn giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh (200-2002)
  Hoàng Thái Lan
  222-228

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11730
 • Phát triển mô hình nước nông ba lớp và áp dụng vào dự báo chuyển động bão trên vùng biển Việt Nam
  Lê Đức, Kiều Thị Xin
  229-235

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11731
 • Hệ thức thực nghiệm tính toán độ phơi tán xạ từ tổng xạ và thời gian nắng
  Nguyễn Hướng Điền
  336-339

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11732
 • Biến động đường bờ khu vực ven biển Hải Phòng
  Mai Thành Tân, Nguyễn Địch Dỹ
  240-247

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11733
 • Đặc điểm thạch địa hóa và tiêu chí nhận dạng bối cảnh địa động lực cổ của các Granitoit tiền Cambri đới Fansipan
  Trần Trọng Hòa, Nguyễn Văn Thế, Phan Lưu Anh, Ngô Thị Phượng
  248-255

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11734
 • Tiến hóa cổ địa lý đảo Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) trong Neogen - Đệ Tứ
  Nguyễn Ngọc, Đào Thị Miên, Nguyễn Hữu Cử
  256-261

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11735
 • Khoanh vùng mức độ nguy hiểm phóng xạ Radon trong khí đất tại Hà Giang
  Trần Trọng Huệ, Lâm Thúy Hoàn, Nguyễn Đức Rỡi, Trần Văn Dương, Nguyễn Phú Duyên, Phạm Thái Nam
  262-268

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11736
 • Một số tài liệu mới về trầm tích Devon thượng vùng Vạn Yên (Sơn La)
  Đoàn Nhật Trưởng, Tạ Hòa Phương
  269-274

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11737
 • Tính phân đới và thành phần vật chất của mặt cắt vỏ phong hóa vùng đồi núi Sóc Sơn (Hà Nội)
  Nguyễn Văn Bình
  275-280

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11738
 • Phát hiện hóa thạch Conodonta trong đá vôi Cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)
  Phan Kim Ngân
  281-283

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11739
 • Mối tương quan giữa các giá trị Magnitud động đất tính theo thang Magnitud của Việt Nam và theo số liệu Quốc tế
  Ngô Thị Lư
  284-286

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11740