Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông ven biển Châu thổ Sông Cửu Long

Nguyễn Địch Dỹ, Doãn Đình Lâm, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Quảng, Nguyễn Thị Thu Cúc
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Địch Dỹ Viện Địa chất - Viện KH&CNVN
  • Doãn Đình Lâm Viện Địa chất - Viện KH&CNVN
  • Vũ Văn Hà Viện Địa chất - Viện KH&CNVN
  • Nguyễn Trọng Tấn Viện Địa chất - Viện KH&CNVN
  • Đặng Minh Tuấn Viện Địa chất - Viện KH&CNVN
  • Nguyễn Minh Quảng Viện Địa chất - Viện KH&CNVN
  • Nguyễn Thị Thu Cúc Viện Địa chất - Viện KH&CNVN

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1037

Abstract

Summary
New stratigraphic unit - The Early Holocene Binh Dai formation at the Estuary and coastal area of Cuu Long delta
The Binh Dai Formation was established by analysis results of the BT3 borehole of KC09.06/06- 10 project, in Ba Tri commune - Binh Dai district of Ben Tre province. The sedimentary of Binh Dai Formation has identified Early Holocene age that was formed at the coastal estuarine environment
(amQ21bd ), distributed inside the borehole at the depth from 34m to 53m.
The Binh Dai formation (Q22lm ) overlain unconformably over the Long My formation (Q23lm) and covered by the sediments of the Hau Giang formation (Q22hg).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

18-06-2012

How to Cite

Dỹ, N. Địch, Lâm, D. Đình, Hà, V. V., Tấn, N. T., Tuấn, Đặng M., Quảng, N. M., & Cúc, N. T. T. (2012). Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông ven biển Châu thổ Sông Cửu Long. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), 235–242. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1037

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>