Vol. 29 No. 2 (2007)

Published: 13-05-2007

Articles

 • Đánh giá dự báo tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu - Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng)
  Lê Đức An, Lại Huy Anh, Uông Đình Khanh, Võ Thịnh, Tống Phúc Tuấn, Nguyễn Ngọc Thanh
  97-103

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11516
 • Ảnh hưởng của bão từ tới nồng độ điện tử tổng cộng vùng dị thường điện ly xích đạo Đông Nam Á quan sát được từ số liệu GPS
  Lê Huy Minh, Nguyễn Chiến Thắng, Trần Thị Lan, R. Fleury, P. Lassudrie Duchesne, A. Bourdillon, C. Amory- Mazaudier, Trần Ngọc Nam, Hoàng Thái Lan
  104-112

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11517
 • Đánh giá tài nguyên và chất lượng nước lưu vực Sông Côn - Hà Thanh làm cơ sở khoa học sử dụng hợp lý lãnh thổ
  Nguyễn Thị Thảo Hương, Phan Thị Thanh Hằng, Nguyễn Diệu Trinh, Lê Văn Công, Trần Thị Ngọc Ánh
  113-123

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11518
 • Đặc điểm thành phần vật chất trong trầm tích bề mặt thềm lục địa Vũng Tàu - Bình Thuận
  Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Huy Phúc
  124-132

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11519
 • Đặc điểm các nguồn nước và vai trò của chúng đối với môi trường sinh thái vùng cát ven biển nam Quảng Bình
  Phan Văn Trường
  133-138

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11520
 • Phân tích nguyên nhân gây sụt lở mặt đất ở Cam Lộ (Quảng Trị)
  Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Thanh, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Hưng
  139-145

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11521
 • Đặc điểm địa chất trũng Kainozoi Cha Cang - Mường Toong
  Đỗ Văn Tự, Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Trọng Tấn, Mai Thành Tân, Văn Đức Tùng, Vũ Văn Hà
  146-153

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11522
 • Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành và bối cảnh địa động lưc
  Vũ Văn Vấn, Trần Trọng Hòa, A. S. Borisenco, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Trần Hồng Lam, Đặng Trung Thuận, Phạm Thị Dung
  154-160

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11523
 • Đặc điểm biến dạng thẳng đứng Holocen - Đệ Tứ vùng Tây Bắc Việt Nam
  Ngô Gia Thắng, Lê Duy Bách, Nguyễn Ngọc Thủy
  161-170

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11524
 • Nguyên nhân và giải pháp hạn chế suy thoái tài nguyên nước lưu vực Sông Cái Phan Rang
  Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn
  171-176

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11525
 • Mô hình hóa số liệu VLF bằng phương pháp phương trình tích phân
  Lại Cao Khiêm, Nguyễn Văn Giảng
  177-185

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11526
 • Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Enso đến sự biến động của lượng mưa tháng ở Việt Nam
  Nguyễn Khanh Vân
  186-192

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11527