Vol. 32 No. 4 (2010)

Published: 13-12-2010

Articles

 • Khoáng sản đi kèm trong các kiểu quặng Chì Kẽm và Đồng Miền Bắc Việt Nam
  Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Trần Quốc Hùng, Bùi Ấn Niên, Trần Văn Hiếu, Phạm Ngọc Cẩn
  289-298

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1031
 • Indi - Khoáng sản đi kèm có triển vọng trong mỏ Chì - Kẽm khu vực chợ Đồn
  Phạm Thị Dung, Trần Tuấn Anh, Trần` Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Viết Ý, Shunsho Ishihara, Phạm Ngọc Cẩn, Trần Văn Hiếu
  299-307

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1032
 • Đặc điểm địa hóa khoáng vật quặng Mangan vùng mỏ Tốc Tát
  Đào Duy Anh
  308-317

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1034
 • Một số vấn đề về thành phần và đặc điểm Sericit
  Hoàng Thị minh Thảo, Nguyễn Văn Hạnh, Đào Duy Anh, Nguyễn Thanh Lan
  318-325

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1035
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông Sài Gòn
  Ngô Đức Chân, Nguyễn Việt Kỳ
  326-334

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1036
 • Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông ven biển Châu thổ Sông Cửu Long
  Nguyễn Địch Dỹ, Doãn Đình Lâm, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Quảng, Nguyễn Thị Thu Cúc
  235-242

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1037
 • Xử lý số liệu GLONASS phục vụ nghiên cứu địa động lực
  Vy Quốc Hải
  343-347

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1038
 • Đánh giá hiện trạng và khoanh vùng cảnh báo nguy cơ nứt đất tỉnh Quảng Nam
  Phạm Văn Hùng
  348-356

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1039
 • Kết quả nghiên cứu xói lở bờ Sông Hồng khu vực Thành phố Lào Cai
  Nguyễn Đăng Túc, Nguyễn Văn Hướng
  357-364

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1040
 • Phân loại trượt lở đất đá và đánh giá nguy cơ trượt lở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc Hà Tĩnh
  Nguyễn Tiến Hải, Bùi Phong An
  365-373

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1041
 • Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên
  Nguyễn Đình Kỳ
  374-381

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1042
 • Tổng mục lục năm 2010
  Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất
  382-384

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1043